Ewa Stachowska – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2001) oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

Reklamy